Velkommen til
Stillinge Strands Vandværk

 Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
e-- mail:
stillinge.strands.vandv@mail.dk

Fællesregulativ for private vandforsyninger i Slagelse kommune 


Download PDF her

  INDHOLD
1   INDLEDENDE BESTEMMELSER
2   VANDFORSYNINGENS STYRELSE
3   RET TIL FORSYNING MED VAND
4   FORSYNINGSLEDNINGER
5   STIKLEDNINGER
6   OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING
7   VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING
8

 

VANDINSTALLATIONER
8.1        GENERELT VEDRØRENDE VANDINSTALLATIONER
8.2        VANDINSTALLATIONER M.V. I JORD
8.3        VANDINSTALLATIONER I BYGNINGER

9   AFREGNINGSMÅLERE
10   VANDSPILD
11   EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT
12   ANLÆGSBIDRAG
13   DRIFTSBIDRAG
14


BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG
14.1  ANLÆGSBIDRAG OG DRIFTSBIDRAG PÅ EJENDOMSNIVEAU
14.2  DRIFTSBIDRAG FOR EJENDOMME SOM ER O MFATTET AF § 2 I  
         BEKENDTGØRELSE OM INDIVIDUEL AFREGNING EFTER MÅLT FORBRUG

15   STRAFFEBESTEMMELSER
16   IKRAFTTDELSE
BILAG: VANDFORSYNINGER OG EJERFORHOLD